دستگاه تصفیه هوا


آلودگی هوا را می توان به عنوان وجود مواد شیمیایی سمی یا ترکیبات آلی فرار در هوا، در سطوحی که  می تواند خطری برای  سلامتی ایجاد کند ،تعریف کرد. به معنای گسترده تر، آلودگی هوا به معنی حضور مواد شیمیایی یا ترکیبات موجود در هوا است که  کیفیت هوا را پایین می آورد و باعث تغییرات کیفی زندگی ما (مانند آسیب دیدن لایه اوزون یا گرمایش جهانی) می شود .کمی صبر کنید...

دسته‌بندی