021-26327564-09351819402-09381362619

توالت فرنگی


توالت فرنگی و انواع آن

توالت فرنگی و انواع آن

نکاتی که در انتخاب توالت فرنگی باید به آن توجه کرد عبارتند از :
– پایه  : اندازه استاندارد پایه 15 اینچ (40 سانتیمتر)
پایه های بلند زانو وکمر را اذیت نمی کنند ولی برای افراد کوتاه قد و کودکان مناسب نیستند
– فاصله بین دیوار تا مجرای خروجی توالت : (مناسبترین فاصله 30cm )
– لگن توالت : توالت های دارای کاسه گرد نسبت به توالت های بیضی شکل فضای کمتری را اشغال می کنند ولی درمقابل توالت های بیضی شکل جای نشیمن بیشتری دارند و نظافت آن ها آسا نتر است
– بررسی میزان توانایی سیفون : برخی توالت ها آب را به صورت مکشی و با فشار زیاد خارج می کنند و خیلی سریع کاسه توالت را تخلیه می کنند
و برخی دیگر به صورت چرخشی و آرامتر بیرون می دهند

مزایای توالت فرنگی
مفید برای افراد مسن و افرادی که دچار آسیب دیدگی در پاها و لگن خود هستند


موردی برای نمایش وجود ندارد.