021-26327564و 09351819402و09381362619

شیر پیسوار


شیر پیسوار با اتصال به جریان آب ساختمان امکان برداشت آب و انتقال آن به وسایل مصرف کننده آب نظیر شیر ظرفشویی و روشویی و فلاش تانک را فراهم می نماید. با اینکار قطع و وصل آب به صورت جداگانه برای همه شیرآلات ، فلاش تانک و … امکان پذیر می شود. شیرپیسوار دارای ورودی 1.2 و 3.8 اینچ میباشد