021-26327564و 09351819402و09381362619

کفشور


ممکن است از خود بپرسید که کفشور ها چه هستند و برای چه آنقدر مهم می باشند. شاید با اینکه بارها کفشور ها را دیده اید اما از نام آنها بی اطلاع بودید و ذهنیت دقیقی از ظاهر آن نداشته اید. در واقع کفشور ها همان دریچه هایی هستند که ما هر روز ممکن است آن را در خانه های خود ببینیم. دریچه هایی که در قسمت هایی از خانه به کار می روند تا آن قسمت ها، آب نتواند زمین گیر شود.کفشور ها معمولا در مدل های مختلفی طراحی می شوند و با ایجاد سوراخ هایی درون سطح آن، باعث می شوند تا آب به راحتی عبور کند. این قطعه های مهم که در هر خانه ای وجود دارد، می تواند از جنس های مختلفی و در رنگ های متفاوت طراحی شود.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی