021-26327564و 09351819402و09381362619

شرایط استرداد

  • شرایط و ضوابط برگشت و تعویض کالا
  • برگشت کالا و حق انصراف: قبل از ارسال کالا  در صورت انصراف از خرید، کل وجه به حساب بانکی خریدار مسترد خواهد شد.  انتقال وجه به طور معمول بین ۲ تا ۵ روز کاری انجام می‌شود.
    بعد از ارسال کالا و تسویه حساب، در صورت انصراف از خرید، کالای خریداری شده تنها به مدت ۲ روزکاری  از تاریخ صدور فاکتور و به شرط عدم هرگونه استفاده یا خسارت به کالا، حق  تعویض کالا با کالای هم قیمت یا با قیمت بالاتر محفوظ بوده و هزینه ارسال  مجدد کالای تعویضی به عهده خریدار می‌باشد.