021-26327564و 09351819402و09381362619

جلوگیری از سیاه شدن شیرآلات

طرز تمیز کردن شیرآلات و جلوگیری از سیاه شدن آن ها

/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7

به هیچ وجه برای تمیز کردن شیرآلات سمت  مواد شیمیایی و تمیز کننده ها نروید !شیرآلات همانطور که نقش زیادی در زیبایی دکوراسیون داخلی آشپزخانه دارند ، سیاه شدن و لکه دار شدن آنها می تواند به همان میزان آزار دهنده باشدبرای تمیز کردن شیرآلات نیاز به دانستن نکات مربوط به آن داریم تا بدون صدمه زدن به لایه رویه شیرآلات آنها را تمیز عاری از هرگونه لک و آلودگی کنیم.