021-26327564و 09351819402و09381362619

رسوب شیر

نحوه تمیز کردن رسوب سردوش حمام

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85

شاید این مشکل برای شما نیز پیش‌ آمده باشد که بعد از گذشت مدت ‌زمانی از استفاده کردن از سر دوش های حمام، این سردوش ها رسوب می‌گیرند و فشار آب خروجی از آن ‌ها تا حد بسیار زیادی کم می‌شود. این ‌موضوع ممکن است برای شما بسیار مشکل‌ ساز شود و حتی می‌تواند کیفیت حمام کردن شما را نیز پایین بیاورد.