02126325642- 02122532324

شیر روشویی شیر توالت شیر دوش شیر حمام علم دوش

چگونه دستشویی و حمام را تمیز نگه داریم؟؟

در آستانه عید بیشتر خانم های خانه به دنبال تمیز کردن بخش های متفاوت خانه هستند و یکی از محل هایی که باید همیشه به دقت تمیز شود حمام و دستشویی است.