021-26327564و 09351819402و09381362619

کیفیت شیرالات

منظور از استاندارد در شیرالات چیست؟

/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

سنجش استاندارد کالاها، با ابزار و وسایل خاص و نیز انجام آزمایش‌های متعدد صورت می‌گیرد تا نتیجه لازم برای کسب نشان استاندارد به دست‌ آید. مثلا برای سنجش کیفیت یک‌صندلی ضروری است دست‌کم، 24ساعت در معرض تحمل وزن و ضربه‌ قرار گیرد تا کیفیت آن به‌درستی مشخص شود.