021-26327564-09351819402-09381362619

موردی برای نمایش وجود ندارد.

کاویان

ترتیب نمایش:

کاویان

به انواع شیرآلات بهداشتی که قابلیت ترکیب دو جریان آب سرد و گرم جداگانه را، در قالب یک جریان واحد آب خروجی از شیر، دارد شیر مخلوط گفته می شود. مکانیزم کنترل شیرآلات مخلوط می تواند از نوع کلاسیک، اهرمی، لمسی، چشمی، هوشمند و یا پدالی باشد. انواع شیر مخلوط در چهار دسته کلی شیر مخلوط روشویی، شیر مخلوط توالت، شیر مخلوط حمامی و شیر مخلوط ظرفشویی قرار می گیرد. امروزه به جز شیرآلات تکی، که فقط دارای یک جریان آب سرد و یا آب گرم هستند، سایر شیرآلات ساختمانی از نوع مخلوط به حساب می آید. به همین دلیل می توان گفت تنوع قیمت شیر مخلوط به گستردگی تنوع شیرآلات است.