021-26327564-09351819402-09381362619

پانل دوش


امکانات موجود در پنل دوش ها :
– ماساژور حرارتی : یک سیستم حرارتی برای ماساژ دادن قسمت های مختلف از بدن
برخی از آن ها به صورت یک صفحه چسبیده به پنل می باشند و برخی نیز به صورت اهرم هایی دستی هستند که با دست حرکت داده می شوند.
– تنظیم فشار آب خروجی : هم به صورت شیرهای هوشمند وجود دارد و هم به صورت شیرهای مکانیکی و اهرمی
که می توان با کمک آن جریان آب خروجی را تنظیم کرد.
– تنظیم دستی و خودکار درجه حرارت : شامل اهرم های دستی و حس گرهای دیجیتالی برای تنظیم مکانیکی و خودکار درجه حرارت.
– نورپردازی : بعضی از مدل ها دارای لامپ های LED برای زیبایی بیشتر و حس بهتر در هنگام استحمام می باشند.