دلیل قرار گرفتن شیرآب سرد در سمت راست تنه شیرآلات به دوران ابداع لوله کشی در قرن نوزدهم برمی گردد. در آن زمان، آب گرم به صورت امروزی در لوله ها جریان نداشت و آب توسط یک تلمبه دستی به خانه ها پمپ می شد. از آنجا که اکثر مردم راست دست بودند، دسته این تلمبه در سمت راست آن تعبیه می شد.

سال ها بعد، زمانی که سیستم آب گرم به لوله کشی و شیرآلات اضافه شد، دیگر شیر آب سرد در جای خود جا خوش کرده بود. به همین دلیل، شیر آب گرم در سمت چپ شیرآلات تعبیه شد و شیر آب سرد در جای قبلی خود باقی ماند.

حتی با پیدایش شیرآلات اهرمی نیز، با چرخش دسته اهرمی به سمت راست و باز کردن آب، آب سرد جاری می شود.

دلایل احتمالی دیگر:

  • عادت: مردم به استفاده از شیر آب سرد در سمت راست عادت کرده بودند و تغییر آن می توانست باعث سردرگمی و ناراحتی آنها شود.
  • ایمنی: قرار گرفتن شیر آب سرد در سمت راست می تواند از سوختگی تصادفی افراد، به خصوص کودکان، جلوگیری کند. زیرا احتمال اینکه فرد به طور تصادفی شیر آب گرم را باز کند و دچار سوختگی شود، کمتر است.
  • طراحی: قرار گرفتن شیر آب سرد در سمت راست می تواند از نظر طراحی متعادل تر و زیباتر به نظر برسد.

در حال حاضر، قرار گرفتن شیر آب سرد در سمت راست به عنوان یک استاندارد در صنعت لوله کشی در نظر گرفته می شود و در اکثر شیرآلات در سراسر جهان از این قاعده پیروی می شود.