021-26327564و 09351819402و09381362619

دیگ پرکن

شیر دیگ پر کن ، کالایی لوکس یا یک ضرورت؟

/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF-%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%D9%86

به نظر شما شیر دیگ پر کن یا پات فیلر ، کالایی لوکس یا یک ضرورت؟ با هومان کو همراه باشید.اگر به آشپزی کاربلدها دقت کرده باشید، همیشه یک پارچ آب کناردستشان می‌بینید.راز این ظرف آب چیست؟ آیا ربطی به طعم و عطر بهتر غذا می‌تواند داشته باشد؟