021-26327564و 09351819402و09381362619

شیرالات ساختمانی و صنعتی

تاریخچه شیرآلات

/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA

شیر (شیرالات) چیست؟شير وسيله ای است معمولاً فلزی كه از آن  برای باز و بست و تنظيم جريان مايعات و  گازها استفاده می شود. شيرالات به  دو گروه بهداشتی كه همان شيرآلات  ساختمانی و خانگی هستند و شيرالات صنعتی  تقسيم می شود.