021-26327564و 09351819402و09381362619

نصب شیرالات

آیا میتوانیم نصب و تعمیر شیرآلات را خودمان انجام دهیم؟

/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%9F

آیا می‌توان شیرآلات قسمت‌های مختلف خانه را خودمان نصب یا تعمیر کنیم؟ قطعا بله! اگر اندکی دانش فنی داشته باشید و با ابزارها آشنا باشید نصب و تعمیر شیرآلات کار سخت و غیرممکنی نیست. البته برخی از تعمیرات و خرابی‌ها بهتر است توسط فرد متخصص انجام شود. در این مقاله به صورت خلاصه رایجترین خرابی شیرآلات و روش تعمیرات آنها را بیان می‌کنیم.