021-26327564و 09351819402و09381362619

انواع شیرآلات

شیر پیسوار و معرفی انواع آن

/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86

یکی از تجهیزات مهمی که با وجود کوچک بودن نقش بسیار مهمی در تاسیسات یک ساختمان دارد شیر پیسوار است. این شیر در مسیر برخی لوله های آب در ساختمان بسته می شود تا کنترل جریان آب با سهولت بیشتری انجام گیرد. شیر پیسوار فیلتردار می تواند از ورود رسوب آب به تجهیزات مانند شیرآلات نیز جلوگیری کند. در این مقاله انواع شیر پیسوار، کاربرد و جنس شیر پیسوار بررسی شده است.


طرز تمیز کردن شیرآلات و جلوگیری از سیاه شدن آن ها

/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7

به هیچ وجه برای تمیز کردن شیرآلات سمت  مواد شیمیایی و تمیز کننده ها نروید !شیرآلات همانطور که نقش زیادی در زیبایی دکوراسیون داخلی آشپزخانه دارند ، سیاه شدن و لکه دار شدن آنها می تواند به همان میزان آزار دهنده باشدبرای تمیز کردن شیرآلات نیاز به دانستن نکات مربوط به آن داریم تا بدون صدمه زدن به لایه رویه شیرآلات آنها را تمیز عاری از هرگونه لک و آلودگی کنیم.